KURSER/KLIENTER

KURSER OG KLIENTARRANGEMENTER

Uddannelsen i Efterbyrd og Mælkefeber
Læs mere om dette i ”Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion”, og spørg din dyrlæge for tilmelding til kursus

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133256

 

Medicinhåndteringskurser
Når en ejer/medarbejdere har kursus i medicinhåndtering, og selvfølgelig samtidig har en besætningsdiagnose på enten mælkefeber eller efterbyrd, vil det give en større frihed at vide, at flere på besætningen er i stand til at behandle sygdommen. Kurser vil blive afholdt løbende når efterspørges, og deltagerne skal kunne være tilstedet begge dage.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166957

 

Download præsentation om yversundhed her.