MINK

MINK

Kurt og Jørgen har minkrådgivningsaftaler, og kan hjælpe med strategi ved valg af vaccine, rådgivning ved sygdomsforekomst og eventuelle obduktioner

For nærmere info:

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185062

Bekendtgørelse om husning af mink og hegning af minkfarme https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1422