REPRODUKTIONSARBEJDE

REPRODUKTIONSARBEJDE OG REPROSCANNING

Vi følger med tiden og bruger derfor den nyeste teknologi indenfor reproduktion. Reproduktionsscanning er et værktøj, som giver dig en mere sikker og detaljeret diagnostik.

Scanneren anvendes rektalt, ligesom almindelig reproduktionsarbejde, men er mere skånsomt for både ko såvel som evt. foster. Det er muligt at scanne dyr ned til ca. 21 dages drægtighed

Scanning af drægtigheder såvel som reproduktionskontrol bliver mere nøjagtig og er en mere sikker metode at bruge i reproduktionsarbejdet. Hvis du overvejer om repro-scanning kunne implementeres i din besætning, så tal med den dyrlæge der laver uge/månedsbesøgene og hør nærmere.

Vi står også altid til rådighed med forklaring på begreber samt forslag til hvilke parametre der kan ændres på mht. din reproduktion. På nedenstående figurer kan du se hvad der sker med reproduktionsindekset når man ændrer på drægtigheds (Dr%)- og insemineringsprocenterne (Ins%):

repro1

Figuren viser et ”dårligt” Reproindeks grundet de, i forhold til den anden figurs, lave Dr% og Ins%’er

 

repro2

Figuren viser et udmærket Reproindeks, grundet de høje Dr% og Ins%’er

Simherd kan give et overblik over hvilken indtjening du kan få i dit dækningsbidrag ved at øge dine forskellige reproduktionsparametre, se mere under ”Sundhedsøkonomi – Simherd”