SMITTEBESKYTTELSE

SMITTEBESKYTTELSE

I starten af december 2016 blev det besluttet at ét af dine årligt besøg skal omhandle smittebeskyttelse (gælder kun besætninger med en rådgivningsaftale.

Læs mere på

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/sundhedsraadgivning/Sider/Ny-bekendtgoerelse-om-sundhedsraadgivning-traeder-kraft.aspx

Og for ”Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger” gå til Bilag 4 i nedenstående link

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185068#id26845ec1-de6d-46f5-83dd-bea7a5fa0b84