Økologi

Hos Kvægdyrlægerne Midt rådgiver vi flere større økologiske besætninger. Vi rådgiver også gerne mindre økologiske besætninger og økologiske hobbyavlere.

Landbrug & Fødevare udbød i samarbejde med flere samarbejdspartnere et økologi-kursus for dyrlæger. Målet med kurset var, at vi som dyrlæger skal blive bedre til at give den rigtige rådgivning i de økologiske malkekvægsbesætninger. Kurset tog ét år, og var skruet sammen således, at der bla. var fokus på problemer med relation til de forskellige årstider.

Hanne deltog i dette kursus, og arrangerede, med udgangspunkt i kurset, et fyraftensmøde for alle vores økologer, hvor det var muligt at blive klogere på hvad dyrlægen kan gøre for jer, samt stille opklarende spørgsmål vedr. økologi.

For mere info gå til L&F’s hjemmeside

Hvad kan vi hjælpe med?

Få svar på eventuelle spørgsmål eller hør mere om hvad vi kan gøre for dig. Vi håber på at høre fra dig.