Sundhedsrådgivning

Sundhedsrådgivning og Opfølgning

Sundhedsrådgivning i alle typer af kvægbesætninger er sammen med akut besøg til syge dyr vores væsentligste arbejdsområde.

Vi har tror erfaring med løsning af besætningsproblemer i såvel store som mindre kvægbesætninger.

Vi tager altid udgangspunkt i din besætning og dit behov! (Den lokale sandhed), så løsninger kan blive så målrettede til udfordringerne i den enkelte besætning.

Alle kvægbesætninger skal som minimum have et årligt dyrlægebesøg.

Nedenstående figur viser hvornår lovgivningen kræver en egentlig aftale om sundhedsrådgivning, og tabellen viser det antal besøg der som minimum skal være.

Besætninger med færre dyr kan sagtens have brug for sundhedsrådgivning, og man er altid velkommen til at ringe og få en snak om mulighederne.

Læs mere om vejledning og sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

For os er det vigtigt, at din besætning, dine ønsker og behov bliver sat i centrum og dermed danner grundlag for vores samarbejde.

Du skal se os som faglige medspillere på din bedrift.

Hvor skal du hen? – Dine fremtidige mål for besætningen er i fokus. Sammen finder vi ud af hvilken sundhedsrådgivningsaftale der passer bedst til dig og din besætning.

Ved hvert besætningsbesøg gennemgås besætningen og eventuelle problemstillinger belyses og behandles. Besætningen og dyrlægens registreringer af hændelser og sygdomstilfælde danner sammen med vores vurdering af dyrene grundlag for rådgivningen.

En del af rådgivningen omhandler også dyrevelfærd og smittebeskyttelse.

Hvad kan vi hjælpe med?

Få svar på eventuelle spørgsmål eller hør mere om hvad vi kan gøre for dig. Vi håber på at høre fra dig.