Vores team

Jørgen Kragsig Olesen
Medejer
Kandidatår: 1992
Arbejdsområde: Sundhedsrådgivning og akut-arbejde
Særlig interesse for: Ammekvæg, hobbydyr bl.a. får og geder
Efteruddannelse: Kvægfagdyrlæge 2010, Halthed og klove 2017

Læs mere

Efter endt uddannelse i 1992 startede jeg som dyrlæge i praksis. I 1999 blev jeg medejer af Ejstrupholm-Give-Thyregod Dyrlæger, hvor kvæg var mit primære arbejdsområde. Jeg fusionerede i marts 2015 med Kvægdyrlægerne midt ApS.
Jeg arbejder i alle typer kvægbesætninger samt med får, ged og høns. I perioden 2015-2017 har jeg gennemført efteruddannelse og specialisering
vedrørende halthed og klove hos kvæg. Jeg bor i Brande med min kone og 3 børn.

Charlotte Bakkegaard
Medejer
Kandidatår: 2014
Arbejdsområde: Sundhedsrådgivning og akut-arbejde
Efteruddannelse: Kvægfagdyrlæge 2020

Læs mere

Jeg arbejder for at gøre en forskel både for køerne og for landmændene, for det kliniske arbejde såvel som for rådgivning. Dette gennem et professionelt fagligt grundlag, samarbejde og god kommunikation, så vi sammen kan skabe gode vilkår og sundhed blandt vores køer, hvor det samtidigt er økonomisk rentabelt.
Jeg har tidligere været fodermester i en kvægbesætning og er bosat ved Århus på et landbrug.

Hanne Lerche Voogd
Assistent
Kandidatår: 1991
Arbejdsområde: Sundhedsrådgivning og akut-arbejde
Særlig interesse for: Hobbydyr, bl.a. får og geder
Efteruddannelse: Dyrevelfærd 2016, Økologi 2018

Læs mere

Umiddelbart efter studiet var jeg på fjerkræslagteri på Fyn, men det blev hurtigt ændret til kvægpraksis i det midt-vestjyske område. Tidligere ansættelser har været hos Astrup-Borris dyrlæger, Vestjyske Dyrlæger og Dyrlægegruppen Midt-Vest, inden jeg kom til Kjellerup-Skægkær Dyrlæger, der nu hedder Kvægdyrlægerne Midt.
Mit daglige arbejde er med hovedvægt på sundhedsrådgivning i både konventionelle -og økologiske kvægbesætninger samt akutarbejde. Jeg supplerer løbende med efteruddannelse, og i 2014-2016 tog jeg en master-uddannelse i Vurdering af Husdyrvelfærd hos Produktionsdyr. Senest er suppleret med et større kursus specielt relateret til den økologiske produktion.
Jeg synes, at det er spændende at være en del af udviklingen i kvægbruget, hvor der er større og større fokus på dyrevelfærden. Arbejdet med at få implementeret forandringer i besætningerne, så både dyrenes sundhed, deres velfærd og landmandens økonomi går op i en højere enhed, er både udfordrende og spændende.

Privat er jeg gift med Jan og har 3 børn. Vi har en malkekvægsbedrift mellem Skjern og Videbæk.

Kurt M. Nørgaard
Assistent
Kandidatår: 1999
Arbejdsområde: Sundhedsrådgivning og akut-arbejde
Efteruddannelse: Yversundhed 2017

Læs mere

Efter endt uddannelse startede jeg som assistent ved Dyrlægekontoret Knudby, senere fusioneret til Skiveegnens Dyrlæger. I 2006 blev ansat ved Kjellerup-Skægkær Dyrlæger, nu omdannet til Kvægdyrlægerne Midt ApS.

Jeg følger kurser og møder i Dyrlæger & Ko og på kvægområdet i øvrigt. I oktober 2017 blev jeg færdig med en 2-årig efteruddannelse i Yversundhed. Jeg er bosat i Nordsjælland sammen med Mette.

Kirsten Søndergaard Hansen
Assistent
Kandidatår 2011.
Arbejdsområde: Sundhedsrådgivning og akut-arbejde
Efteruddannelse: Halthed og klove 2017, Reproduktion 2020

Læs mere

Jeg har siden universitetet arbejdet hovedsageligt med sundhedsrådgivning hos kvæg og akut-arbejde i kvægbesætninger. Desuden har jeg fra tid til anden behandlet smådyr og heste. Særligt klovsundhed og lemmelidelser har haft min interesse, og fra 2015-2017 har jeg gennemført efteruddannelse og specialisering i klovsundhed og halthed. I 2020 afsluttede jeg en efteruddannelse i reproduktion. Denne efteruddannelse bruger jeg dagligt i mit arbejde som besætningsdyrlæge. Jeg forsøger gennem min rådgivning at gøre en forskel for både landmænd og hans køer ved at skabe forhold der tilgodeser køernes behov og optimerer produktionen. Jeg er opvokset på en gård med malkekøer i Sønderjylland, men efter endt studie har jeg boet forskellige steder, og flyttede til Silkeborg i 2016.

Anne Katrine Aagaard
Assistent
Kandidatår: 2017
Arbejdsområde: Akut-dyrlæge
Særlig interesse for: Ammekvæg, hobbydyr bl.a. får og geder

Læs mere

Kommer oprindeligt fra Ærø og flyttede til Silkeborg umiddelbart efter jeg blev færdiguddannet. Har malket et halvt år mellem gymnasiet og universitet, og siden da vidste jeg, at det var kvægdyrlæge der var drømmejobbet. Hos Kvægdyrlægerne Midt kører jeg udelukkende som akutdyrlæge. Det vil sige at jeg laver det jeg bedst kan lide – nemlig at komme ud og snakke med landmændene hver dag, og se en masse forskellige køer med forskellige problemstillinger.

Anne Boeve
Assistent
Barselsvikar
Kandidatår: 2021
Arbejdsområde: Primært akut-arbejde

Læs mere

Jeg kommer oprindeligt fra Holland men har været bosat i Danmark siden 2001. Jeg er opvokset på en kvægbesætning i Jylland og har altid vidst, at kvægdyrlæge var drømmejobbet.

Efter endt studie er jeg flyttet tilbage til Jylland, hvor jeg nu er bosat på en kvægbesætning ved Feldborg. Jeg er ansat som barselsvikar hos Kvægdyrlægerne Midt, hvor jeg primært arbejder som akutdyrlæge.

Dette giver mulighed for netop det arbejde jeg helst vil, nemlig det kliniske arbejde med enkeltdyr samt daglig kontakt til landmændene.

Foto følger senere

Jeanina Lunding Hechmann
Assistent
Barselsvikar
Kandidatår: 2022
Arbejdsområder: Primært akut-arbejde

Læs mere

Jeg tog min uddannelse med kvægdyrlæge for øje. Tidligere har jeg arbejdet som fodermester med malkekøer, hvor min helt store interesse også ligger.
Ved Kvægdyrlægerne Midt kører jeg primært som akutdyrlæge. Jeg elsker den store variation i opgaverne og en dagligdag, hvor ikke to dage er ens.
Selvom malkekøerne ligger mit hjerte nært, så går jeg ikke af vejen for en gris, en ged eller et får.

Bitten Lyngbak Andersen
Klinikassistent
Arbejdsområde: Administration, kontor, laboratorium

Læs mere

Jeg er uddannet dyreassistent/dyrepasser i Kolding, men har siden 2006 arbejdet som klinikassistent. Jeg startede hos Kvægdyrlægerne Midt i april 2009. Jeg står for laboratorieopgaverne; herunder mælkeprøver, tørstofanalyse, fæces- og blodprøver. Jeg er fast på kontoret alle hverdage kl. 7.30 – 15.00, hvor jeg bl.a. passer telefonen og varetager forskellige opgaver for dyrlægerne.

Jens Stege Phillipsen
Tidligere medejer
Kandidatår 1980, Kvægfagdyrlæge 1992
Arbejdsområde: Jens kører ikke længere ud på besætninger, men sørger for administrative tiltag på kontoret.

Læs mere

Mit primære arbejdsområde har altid været kvæg, hvor mine hovedinteresser har været malkekvægbesætninger, sundhedsrådgivning, reproduktion, kalve/opdræt og fodring.
Sammenhæng mellem produktion, sundhed og fodring har i mange år været inspirerende for at arbejde med udvikling af udskrifter og programmer til analyser af besætningens mange data, og dermed fokus på de ting i en besætning, der kan give de bedste økonomiske og sundhedsmæssige resultater.

Hvad kan vi hjælpe med?

Få svar på eventuelle spørgsmål eller hør mere om hvad vi kan gøre for dig. Vi håber på at høre fra dig.